Chính sách vận chuyển

A. Chi phí vận chuyển hàng hóa

Miễn phí vận chuyển trên toàn lãnh thổ Việt Nam

B. Thời gian nhận hàng

1.Quy trình làm việc đơn hàng:

  • Thời gian xử lý đơn hàng: 1 – 2 ngày
  • Thời gian vận chuyển: 2 – 5 ngày

2. Thời gian khách hàng nhận đơn hàng

Từ khi đặt hàng đến khi nhận được đơn hàng: 3 – 7 ngày. Có thể nhanh hơn đối với khách hàng trong tại Lâm Đồng.

C. Thông tin liên hệ – Hỗ trợ tư vấn khách hàng

Liên Hệ Trực Tuyến

    0912.678.707